Hồ sơ hưởng chế độ ốm đau dài ngày gồm những gì? Thủ tục thế nào?


Để được cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) thanh toán tiền chế độ ốm đau dài ngày, người lao động cần chuẩn bị hồ sơ như thế nào? Nộp cho ai để hoàn tất thủ tục hưởng.

1. Hồ sơ hưởng chế độ ốm đau dài ngày gồm những giấy tờ nào?

Luật BHXH năm 2014 và Quyết định 166/QĐ-BHXH không có sự phân biệt giữa hồ sơ hưởng chế độ ốm đau thông thường với hồ sơ hưởng chế độ ốm đau dài ngày nên việc hưởng chế độ ốm đau dài ngày sẽ được thực hiện như các trường hợp ốm đau khác.

Theo đó, bộ hồ sơ đầy đủ để hưởng chế độ ốm đau sẽ bao gồm:

* Các giấy tờ mà người lao động phải chuẩn bị:

– Trường hợp bệnh dài ngày cần điều trị nội trú: Phải có bản sao giấy ra viện, trong phần chẩn đoán phải ghi rõ mã bệnh và tên bệnh theo Thông tư số 46/2016/TT-BYT.

– Trường hợp bệnh dài ngày chỉ cần điều trị ngoại trú:

+ Bản chính giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH: Trong phần chẩn đoán có ghi rõ mã bệnh và tên bệnh theo Thông tư số 46/2016/TT-BYT.

+ Hoặc bản sao giấy ra viện có chỉ định của y, bác sỹ điều trị cho nghỉ thêm sau thời gian nằm viện: Phần chẩn đoán của giấy ra viện phải ghi rõ mã bệnh và tên bệnh theo Thông tư số 46/2016/TT-BYT.

* Giấy tờ mà người sử dụng lao động cần chuẩn bị:

Danh sách đề nghị hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe theo Mẫu số 01B-HSB. 

ho so huong che do  om dau dai ngay
Hưởng chế độ ốm đau dài ngày cần chuẩn bị hồ sơ thế nào? (Ảnh minh họa)

2. Thời hạn nộp hồ sơ hưởng chế độ ốm đau dài ngày là bao lâu?

Điều 102 Luật BHXH 2014 đã quy định cụ thể về thời hạn nộp hồ sơ hưởng chế độ ốm đau như sau:

1. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 100, các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 101 của Luật này cho người sử dụng lao động.

2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ quy định tại Điều 100 và Điều 101 của Luật này nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Theo đó, người lao động quay trở lại công ty sau thời gian điều trị ốm đau dài ngày phải nộp hồ sơ hưởng chế độ ốm đau cho người sử dụng lao động trong vòng 45 ngày kể từ ngày quay lại làm việc.

Sau khi nhận đủ hồ sơ của người lao động thì trong 10 ngày, doanh nghiệp phải hoàn thiện hồ sơ và gửi cho cơ quan BHXH nơi đang đóng bảo hiểm để hoàn tất thủ tục.

Trường hợp nộp hồ sơ muộn so với thời hạn quy định, doanh nghiệp phải gửi kèm văn bản giải trình lý do cùng với bộ hồ sơ hưởng chế độ ốm đau (theo khoản 1 Điều 116 Luật BHXH năm 2014).

Trường hợp doanh nghiệp chậm nộp hồ sơ gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động thì phải bồi thường cho người đó.

3. Thủ tục hưởng chế độ ốm đau dài ngày thực hiện thế nào?

Căn cứ Quyết định 166/QĐ-BHXH và Quyết định 222/QĐ-BHXH, thủ tục hưởng chế độ ốm đau dài ngày cũng được thực hiện như thủ tục hưởng chế độ ốm đau thông thường. Theo quy định này, người lao động phải phối hợp với người sử dụng lao động để thực hiện thủ tục hưởng như sau:

Bước 1: Người lao động nộp 01 bộ hồ sơ cho doanh nghiệp

Gồm bản sao giấy ra viện hoặc bản chính giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

Thời hạn nộp: 45 ngày tính từ quay lại làm việc.

Bước 2: Doanh nghiệp nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH nơi đang đóng bảo hiểm

Trong 10 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ của người lao động, doanh nghiệp phải lập Mẫu số 01B-HSB rồi gửi toàn bộ hồ sơ cho cơ quan BHXH.

Bước 3: Cơ quan BHXH chi trả tiền chế độ ốm đau dài ngày

– Thời hạn giải quyết: Tối đa 06 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH nhận được đủ hồ sơ hợp lệ.

– Hình thức chi trả tiền chế độ ốm đau dài ngày:

+ Nhận tiền mặt tại doanh nghiệp sau khi cơ quan BHXH đã chuyển trợ cấp cho doanh nghiệp.

+ Nhận tiền qua thẻ ATM của người lao động.

+ Nhận trực tiếp tại cơ quan BHXH nếu chưa nhận tại doanh nghiệp mà doanh nghiệp đã chuyển lại cho cơ quan BHXH.

Trên đây là thông tin chi tiết về hồ sơ hưởng chế độ ốm đau dài ngày. Nếu gặp khó khăn trong quá trình chuẩn bị hồ sơ và làm thủ tục hưởng, bạn đọc vui lòng liên hệ tổng đài 1900.6192 để được tư vấn cụ thể.

>> Cách tính mức hưởng chế độ ốm đau dài ngàynguồn dữ liệu

TRUNG TÂM DỊCH VỤ Y TẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA
TỈNH KHÁNH HÒA

Địa chỉ: 19 Yersin – Nha Trang – Khánh Hòa
Điện thoại: 0911.874.923 – 0911.874.979
Hotline: 0911736188 Fax: 0258. 3812344

Copyright © 2019, bản quyền thuộc về dichvuytekhanhhoa.vn

hotline: 0911736188

Dịch vụ Y tế Khánh Hòa
Logo
Compare items
  • Cameras (0)
  • Phones (0)
Compare