Hà Nội tăng thu nhập cho công chức để khắc phục tình trạng nghỉ việc


Ngày 03/10/2022, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn 3256/UBND-SNV về việc khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc.

Tại Công văn, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố nghiên cứu triển khai các giải pháp sau để khắc phục tình trạng án bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc:

– Nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt phương án tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

– Nghiên cứu, đề xuất chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Xây dựng đội ngũ quản lý, lãnh đạo có năng lực, uy tín để tổ chức tốt công việc, tạo niềm tin và khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức làm việc.

– Đổi mới việc bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức để tạo cơ hội và điều kiện phát triển cho cán bộ, công chức, viên chức trẻ.

ha-noi-tang-thu-nhap-cho-cong-chu

Hà Nội tăng thu nhập cho công chức để khắc phục tình trạng nghỉ việc (Ảnh minh họa)

– Khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức tham gia học tập nâng cao trình độ, năng lực làm việc thông qua các chương trình, dự án bồi dưỡng trong và ngoài nước.

– Đặc biêt, Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, nghiên cứu, đề xuất ban hành kịp thời các cơ chế, chính sách nâng mức thu nhập bình quân đối với công chức, viên chức.

Trong đó, xây dựng cơ chế, định mức khoán chi thường xuyên, thực hiện thí điểm chi thu nhập bình quân tăng thêm không quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị của thành phố.

Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192  để được tư vấn, giải đáp. 

nguồn dữ liệu

TRUNG TÂM DỊCH VỤ Y TẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA
TỈNH KHÁNH HÒA

Địa chỉ: 19 Yersin – Nha Trang – Khánh Hòa
Điện thoại: 0911.874.923 – 0911.874.979
Hotline: 0911736188 Fax: 0258. 3812344

Copyright © 2019, bản quyền thuộc về dichvuytekhanhhoa.vn

hotline: 0911736188

Dịch vụ Y tế Khánh Hòa
Logo
Compare items
  • Cameras (0)
  • Phones (0)
Compare