điểm tin văn bản mới

Ngày 24/10/2022, Tổng cục Hải quan đã ra Quyết định số 2317/QĐ-TCHQ ban hành Quy trình quản lý nợ thuế và khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập ...

Ngày 30/10/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 91/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của ...

Ngày 25/10/2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 07/2022/TT-BVHTTDL quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương ...

Ngày 26/10/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 87/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam.Theo đó, ...

Ngày 19/10/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 1269/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch, chính sách, giải pháp thực hiện Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy ...

Hôm nay - ngày 21/10/2022, chính sách mới về đào tạo về nghiệp vụ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia và quản lý hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe ...

Ngày 18/10/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1259/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước của các cơ quan, tổ ...

Ngày 11/10/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư 14/2022/TT-BKHCN sửa đổi tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và ...

Ngày 30/09/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 20/2022/TT-BKHĐT quy định chi tiết về lập hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn.Thông tư này quy định chi ...

Ngày 30/9/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 11/2022/TT-NHNN quy định về bảo lãnh ngân hàng.Ngân hàng thương mại có đủ điều kiện thực ...

Ngày 06/10/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 79/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ.Theo ...

Ngày 03/10/2022, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn 3256/UBND-SNV về việc khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, ...

TRUNG TÂM DỊCH VỤ Y TẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA
TỈNH KHÁNH HÒA

Địa chỉ: 19 Yersin – Nha Trang – Khánh Hòa
Điện thoại: 0911.874.923 – 0911.874.979
Hotline: 0911736188 Fax: 0258. 3812344

Copyright © 2019, bản quyền thuộc về dichvuytekhanhhoa.vn

hotline: 0911736188

Dịch vụ Y tế Khánh Hòa
Logo
Enable registration in settings - general
Compare items
  • Cameras (0)
  • Phones (0)
Compare