Cách đơn giản để thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng mùa Covid


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TÌM KIẾM VIỆC LÀM
Tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ:…….

Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm…………………

Tên tôi là:………………………………. sinh ngày …… /…… /………

Số CMND/CCCD :……………….Ngày cấp: ….…/……../….…. nơi cấp:……………..

Chỗ ở hiện nay:…………………………………………………………………………………………

Số điện thoại :…………………………………………………………………………………………….

Theo Quyết định số………………………… ngày………/……../……… tôi được hưởng trợ cấp thất nghiệp…………tháng, kể từ ngày………/………/……….. đến ngày……../………/………… tại tỉnh/thành phố………………………..

Tôi thông báo kết quả tìm kiếm việc làm theo quy định, cụ thể như sau:

(1) Đơn vị thứ nhất (Tên đơn vị, địa chỉ, người trực tiếp liên hệ, vị trí công việc dự tuyển, kết quả).

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

(2) Đơn vị thứ hai (Tên đơn vị, địa chỉ, người trực tiếp liên hệ, vị trí công việc dự tuyển, kết quả).

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

(…) Tên đơn vị thứ (…): (Tên đơn vị, địa chỉ, người trực tiếp liên hệ, vị trí công việc dự tuyển, kết quả).

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

Tình trạng việc làm hiện nay:  

o Không có việc làm. Công việc muốn tìm:………………………………………………………..

o Có việc làm nhưng chưa giao kết HĐLĐ/HĐLV (ghi rõ tên đơn vị, địa chỉ, công việc đang làm): …………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………

Tình trạng khác (ốm đau, thai sản, lớn tuổi…)……………………………………………………..

Tôi cam đoan nội dung ghi trên là đúng sự thật, nếu sai tôi chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật./. 

 

                                                        

 

         …, ngày ……. tháng ….. năm 202…

Người thông báo

(Ký, ghi rõ họ tên)

nguồn dữ kiệu

TRUNG TÂM DỊCH VỤ Y TẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA
TỈNH KHÁNH HÒA

Địa chỉ: 19 Yersin – Nha Trang – Khánh Hòa
Điện thoại: 0911.874.923 – 0911.874.979
Hotline: 0911736188 Fax: 0258. 3812344

Copyright © 2019, bản quyền thuộc về dichvuytekhanhhoa.vn

hotline: 0911736188

Dịch vụ Y tế Khánh Hòa
Logo
Enable registration in settings - general
Compare items
  • Cameras (0)
  • Phones (0)
Compare